Rapat Bulanan Bulan Juni 2019

Rabu, 12 Juni 2019

 

 

Bertempat di Ruang Sidang Utama , Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Bapak Sumartanto, SH, MH, membuka rapat bulanan rutin pada bulan Juni 2019 yang didampingi oleh Sekretaris Bapak H. Chaidar Kamaluddin, SE dan Panitera Ibu Hj. Sitti Rahmatiah, SH, MH, dan dihadiri oleh Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh staf PTUN Banjarmasin.

 

 

Pada kesempatan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengingatkan kembali hal - hal yang berkaitan dengan tentang pembinaan dan pengawasan hakim dan seluruh aparatur peradilan, yang berpedoman pada PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin  Kerja Hakim, PERMA No. 8 Tahun 20016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, PERMA No. 9 Tahun 2016  tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing) dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung No.01/Maklumat/KMA/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

 

 

Selain itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin juga membahas mengenai perkembangan persiapan dalam menghadapi penilaian ZI, dan juga pelaksanaan E-COURT di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

 

 

Adapun tambahan pemaparan mengenai penilaian ZI, disampaikan oleh Ibu Aning Widi Rahayu, SH. (Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin) sebagai Koordinator ZI, bahwa data dukung (evidande) dalam rangka penilaian ZI ini sudah dilengkapi, dan karena jadwal penilai belum dapat dipastikan, diharapkan seluruh koordinator dan petugas masing - masing area selalu siap apabila ada permintaan tambahan data dukung lainnya. Dengan adanya kesiapan ini, diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mendapatkan nilai yang memuaskan.