ALPONTERI SAGALA, SH.

NIP. 19781208 200704 1 001 PANGKAT/GOL : PENATA (III/c) JABATAN : HAKIM...

ANDHY MARTUARAJA, SH.

NIP. 19860714 201101 1 011 PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK. I (III/b) JABATAN : HAKIM...

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH.

NIP. 19811010 200904 2 009 PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK. I (III/b) JABATAN : HAKIM...

DAFRIAN, SH.

NIP. 19810407 200805 1 001 PANGKAT/GOL : PENATA (III/c) JABATAN : HAKIM...

Data Hakim

PROFIL HAKIM No. NAMA JABATAN KLIK 1 H. BAMBANG WICAKSONO, SH. MH. KETUA / HAKIM MADYA UTAMA 2 ALPONTERI SAGALA, SH. HAKIM PRATAMA MADYA 3 REZA ADYATAMA , SH. MH. HAKIM PRATAMA MADYA 4 DAFRIAN, SH. HAKIM PRATAMA MUDA 5 RORY YONALDI, SH. MH. HAKIM PRATAMA MUDA 6 RETNO WID...

IDA FARIDHA, SH. MH.

NIP. 19840513 200912 2 009 PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK. I (III/b) JABATAN : HAKIM...

KUSUMA FIRDAUS, SH. MH.

NIP. 19871002 200912 1 002 PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK. I (III/b) JABATAN : HAKIM...