ANDI DUAMA PUTRA, SH.

 

NIP. 19630529 199303 1 001

PANGKAT/GOL : PEMBINA (IV/a)

JABATAN : WAKIL PANITERA