ENI SUKMAWATI S.M, SH.

 

NIP. 19700521 199503 2 002

PANGKAT/GOL : PENATA TK. I (III/d)

JABATAN : PANITERA PENGGANTI