H. ABDUL WAHAB, SH.

 

NIP:19611009 1983 1 004
PANGKAT/GOL:Penata Tk. I (III/d)
JABATAN:Panitera Muda Perkara
RIWAYAT PEKERJAAN: 
   
   
   
RIWAYAT PENDIDIKAN: