H. ABDUL WAHAB, SH.

 

NIP. 19611009 1983 1 004

PANGKAT/GOL : PENATA TK. I (III/d)

JABATAN : PANITERA MUDA PERKARA