SUMARTANTO, SH. MH.

 

NIP:19670314 199403 1 004
PANGKAT/GOL:Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN :Hakim Madya Utama
RIWAYAT PEKERJAAN:CPNS/Calon Hakim PTUN Semarang:
  PNS/Calon Hakim PTUN Semarang:
  Hakim PTUN Jayapura: 
  Hakim PTUN Palembang:
  Hakim PTUN Bandung:
  Asisten Hakim Agung: 2013 - 2017
  Wakil Ketua PTUN Yogyakarta: 2017-2018
  Ketua PTUN Banjarmasin: 2018
RIWAYAT PENDIDIKAN:S-1 Ilmu Hukum
  S-2 Magister Ilmu Hukum